Copy-of-Опрема-и-други-ресурси-за-фудбал

Опрема и други ресурси за фудбал

Маичка. Широка палета на можности: Стара маичка од некоја компромитирачка фотографија од средношколските денови.Стара маичка со продолжен век на траење, особено издржлива доколку е позајмена од вашиот постар брат.Нова, спортска маичка. Не ве поти толку ...